top of page

Podmínky k osobním tréninkům

  1. Zakoupené tréninky a nabitý kredit je nutné vyčerpat do 12 měsíců od zaplacení.

  2. V ceně tréninků není zahrnutý vstup do fitness centra, který si klient zajištuje sám na recepci při vstupu.

  3. Rušení nebo změna rezervovaného termínu tréninku je možná nejpozději 24 hodin předem, některým z používaných způsobů komunikace (sms, messenger, whatsapp). Telefonické zrušení není garantováno!

    1. V případě nevyzvednutí nebo pozdního zrušení aktivity je hrazen storno poplatek ve výši ceny tréninku.

    2. Storno poplatky jsou účtovány při další návštěvě nebo uhrazeny z předplacených balíčků. 

  4. Vrácení peněz za nevyužité služby je možné jen v případě závažných zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že zdravotní stav zákazníka nedovoluje nahradit si čerpání služby po skončení zdravotních obtíží.

    1. Vrácení peněz není možné po uplynutí 12 měsíců od zakoupení služby (viz bod 1.)​

bottom of page