top of page

Dle ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 110/2019 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

 

Pořizovatel:

Tomáš Rozsíval., se sídlem Werichova 16, 77900 Olomouc, 
IČ: 06779344
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce (dále také jen „Pořizovatel“)

 

Souhlasím s tím, aby pořizovatel pořídil fotografie/video/audiozáznam (dále také jen „Záznam“) mé osoby.

 

Dále souhlasím s užitím pořízených Záznamů, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. katalogy, webové stránky, FB, IG, další tiskoviny apod.)

 

Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele.

 

Souhlasím s tím, že Záznam může být změněn, použit jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jeho část.

 

Souhlasím s tím, aby Pořizovatel tyto materiály, případně i ve spojení s mými identifikačními údaji výše, zpracovával za účelem archivace, prezentace na sociálních sítích a webových stránkách a za účelem poskytování licencí k těmto Záznamům.

 

Prohlašuji, že si jsem vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na mailovou adresu rozsival.tomas@email.cz případně zprávou doručenou na další kontaktní místa pořizovatele.

 

Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

bottom of page